Volg de workshop

Bij deze workshop voor docenten en begeleiders leert u uw leerlingen zelfstandig werken met een educatieve tool van Wijzer Leren. Lees meer...

Wijzer Leren maakt leren gemakkelijker met educatieve tools, cursussen en trainingen. De focus ligt op zelfsturing. Zo kun je op eigen kracht verder.         Download eductieve tools gratis

Wijzer Leren heeft diverse educatieve tools ontwikkeld in samenwerking met diverse scholen en studiebegeleidingscentra om zelfstandigheid van leerlingen te bevorderen. Zo wordt zelfstandig werken gestructureerd, overzichtelijk en meetbaar.


De Stappenmaker voor het basisonderwijs

Deze educatieve tool helpt leerlingen zelfstandig werken door door het stimuleren van probleemoplossende vaardigheden. De Stappenmaker kan ingezet worden terwijl leerlingen zelfstandig aan een opdracht werken. Lees meer...


  Download    Basisonderwijs onderbouw

  Download    Basisonderwijs bovenbouw


De Stappenmaker voor het voorgezet onderwijs

Vind je het handig om overzicht te houden tijdens het zelfstandig maken van een opdracht? De Stappenmaker helpt je om gestructureerd een opdracht te maken en het overzicht te houden. Lees meer...


 Download    Voortgezet onderwijs


De Internet Zoekkaart

Wil je sneller informatie opzoeken op het internet en meer overzicht houden tijdens het zoeken? De internet zoekkaart helpt je om dit voor elkaar te krijgen. Lees meer...


 Download    Basisonderwijs en voortgezet onderwijs